سی و ششمین جلسه هیات مدیره صندوق امروز برگزار گردید. اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:

1- علیرغم پیگیریهای بعمل آمده تا کنون؛ با توجه به شرایط موجود، امکان استفاده (خرید) زمین از طریق اداره راه  و شهرسازی وجود ندارد. لذا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده اخذ و به صندوق عودت گردیده است.

2- آندسته از اعضای صندوق که نسبت به اخذ برگه سهام از خانم خادمی اقدام ننموده اند، لازمست ظرف مدت 2 هفته مراجعه و اوراق سهام خود را دریافت دارند.

3- علیرغم اطلاع رسانی قبلی، تعدادی از اعضای صندوق نسبت به تکمیل مبلغ سهام خود تا سقف مضربی از 500 هزار تومان، اقدام ننموده اند. ایشان بایستی ظرف مدت 2 هفته مبلغ کسری سهام خود را تکمیل نمایند.

4- با توجه به عدم امکان خرید زمین مورد بحث در بند 1 و با عنایت به تصمیم هیات مدیره مبنی بر خرید یک دستگاه ساختمان و اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته، هیات مدیره پیشنهاد می نماید که اعضای صندوق مبلغ سهام خود را تا سقف 3 میلیون تومان تکمیل نمایند.

5- با توجه به نیاز صندوق به پول جهت خرید یک دستگاه ساختمان، اعضایی که مبلغ سهام آنها کمتر از 1 سهم میباشد، لازمست ظرف مدت 2 هفته مبلغ سهام خود را تا سقف حداقل 1 میلیون تومان تکمیل نمایند.

6- همکارانی که توان مالی دارند و یا علاقمند میباشند، میتوانند سقف سهام خود را به 10 سهم (معادل 5 میلیون تومان) افزایش دهند. این دسته از کارشناسان، با توجه به نیاز صندوق، لطفا ظرف مدت 10 روز مبالغ مورد نظر خود را به حساب صندوق واریز نمایند.

مدیر سایت on تیر 24ام, 1393

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

پیرو دعوت قبلی از اعضا برگزار گردید.

در بدو ورود کارشناسان به مجمع، برگه های سهام اعضای صندوق به ایشان تحویل گردید.

پس از اتمام جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان، بلافاصله مجمع عمومی صندوق آغاز گردید و طی آن ابتدا رییس هیئت مدیره صندوق، گزارش عملکرد سال 92 را به شرح زیر تقدیم مجمع نمود:

رئوس اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره صندوق کارشناسان
–    جلسات و مصوبات هیئت مدیره در سال 92 تعداد 23  جلسه و 88  مصوبه
–    تعداد اعضای صندوق  210 نفر
–    تعداد سهام واگذار شده به اعضا  216 سهم
–    توافق با بانک اقتصاد نوین به منظور معرفی همکاران متقاضی دریافت وام 10 میلیون تومان و معرفی کلیه اعضا
–    افتتاح حساب سپرده با سود 21 درصد تا زمانی که زمینه مناسب در هزینه کرد آن فراهم گردد
–    انتقال 15 درصد مبلغ کسر شده از حق الزحمه همکاران در کانون بعنوان بخشی از آورده آنها در خرید سهم از هیئت مدیره کانون که این موضوع کاملا محقق گردید
–    اطلاع رسانی از طریق سایت صندوق و سیستم پیامک اینترنتی
–    طراحی آرم صندوق و چاپ برگه های سهام
–    چاپ سربرگ، ساخت مهر و فرمهای لازم برای همکاران عضو کانون
–    شرکت در مزایده یک قطعه زمین با کاربری اداری به مساحت 1247 متر مربع که در حال انجام فرآیند خود میباشد
–    تحقق سود واریز شده به حساب اقتصاد نوین به مبلغ 28 میلیون تومان

سپس خزانه دار صندوق گزارش مالی را به مجمع ارائه داد.

در پایان بازرس صندوق طی گزارش خود، صورتهای مالی سال 92 را تایید نمود.

همچنین ذکر این نکته ضروریست که برگه های سهام اعضا صادر و آماده تحویل میباشد. لذا آن دسته از اعضای صندوق که برگه سهام خود را در جلسه مجمع تحویل نگرفته اند، میتوانند به کانون مراجعه نمایند و برگه سهام خود را از سرکار خانم خادمی دریافت دارند.

مدیر سایت on تیر 5ام, 1393

بر اساس تصمیم هیئت مدیره، مجمع عمومی شماره 3 صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی در تاریخ یکشنبه 22/تیر/93 راس ساعت 14:30 همزمان با جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار خواهد شد.

در ابتدای جلسه اوراق سهام به اعضای صندوق تسلیم خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر در دستور کار قرار دارد:

1- انتخاب هیئت رییسه

2- ارائه گزارش توسط رییس هیئت مدیره

3- ارائه گزارش مالی

4- ارائه گزارش توسط بازرس صندوق

5- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.

مدیر سایت on تیر 5ام, 1393

پیرو هماهنگی بعمل آمده با یکی از چاپخانه ها،

بدینوسیله باستحضار کارشناسان محترم رسمی که قصد چاپ  و یا تجدید چاپ سربرگ خود را دارند، میرساند:

جهت سفارش چاپ سربرگ میتوانند با سرکار خانم خادمی هماهنگی لازم بعمل آورند.

اقدامات و هماهنگیهای لازم جهت چاپ و نهایتا تحویل سربرگها، از طریق صندوق کارشناسان رسمی بعمل خواهد آمد.

مدیر سایت on خرداد 28ام, 1393

در سی و یکمین جلسه هیئت مدیره صندوق مطرح شد:

1- مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی، همزمان با مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در پایان مجمع مذکور برگزار خواهد شد.

2- اوراق سهام به اعضای صندوق در جلسه مجمع تحویل خواهد شد. اعضای محترمی که مبلغ سهام خود را به مضربی از 5 میلیون ریال گرد نکرده اند، لطفا در این خصوص اقدام نمایند.

3- ممکن است بدلیل عدم مراجعه برخی اعضای صندوق برای تکمیل اطلاعات لازم و امضای پیش نویس برگه سهام؛ در برگه های سهام برخی از فیلدها خالی بماند. اما اقلام مهم اطلاعاتی (از جمله شماره ملی) حتما قید خواهد شد.

لازم به ذکر است که تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، روز یکشنبه 22/تیر/93 ساعت  14:30  خواهد بود.