مدیر سایت on اسفند ۲ام, ۱۳۹۵

بدینوسیله به اطلاع اعضای صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی می رساند: در جلسه امروز هیات مدیره صندوق مقرر گردید: اعضایی که حداقل ۵۰۰ هزار تومان در صندوق سهامدار میباشند و مدارک آنها (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل و …) کامل میباشد به عنوان اعضای اولیه تعاونی جهت ثبت شرکت تعاونی در […]

ادامه‌ی متن اعضای اولیه تعاونی * اطلاعیه مهم و فوری

مدیر سایت on بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۵

بدینوسیله به استحضار اعضای صندوق می رساند که: جهت ارائه مدارک عضویت به اداره تعاون (جهت ثبت تعاونی)؛ لازمست که اعضای محترم صندوق – کپی صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) = و کپی پشت و روی کارت ملی خود را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و برابر اصل […]

ادامه‌ی متن لزوم ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

مدیر سایت on مرداد ۴ام, ۱۳۹۵

در دومین جلسه هیات مدیره دوم مطرح شد: افتتاح حساب جدید برای صندوق و لزوم واریز وجوه به این حساب به استحضار اعضای محترم صندوق میرساند که حساب جدید صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی به شماره ۵۷۰۷۰۷۱۰۷۲ نزد بانک ملت به نام آقایان محمد بابایی (رییس هیات مدیره) و حسین اسدی (خزانه دار) افتتاح گردیده […]

ادامه‌ی متن افتتاح حساب جدید برای صندوق

مدیر سایت on خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵

پیرو برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی سال ۹۵ و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره؛ اولین جلسه هیات مدیره جدید راس ساعت ۱۸ روز ۱۹ خرداد ۹۵ در محل دفتر صندوق با حضور کلیه اعضا و بازرس صندوق برگزار شد. طی این جلسه انتخابات داخلی برگزار و مطابق اساسنامه، سمتهای اعضای اصلی هیات مدیره تعیین […]

ادامه‌ی متن تعیین سمت اعضای جدید هیات مدیره

مدیر سایت on اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۵

جلسه اول مجمع عمومی صندوق بر اساس اعلام قبلی راس ساعت ۱۷ روز ۲۱ اردیبهشت ۹۵ در محل ساختمان شماره ۲ نظام مهندسی برگزار گردید. با توجه به اینکه قرار است انتخابات هیات مدیره برگزار شود؛ حائزین حق رای در بدو ورود به جلسه لیست حضار را امضا نمودند. پس از گذشت بیش از ۴۵ […]

ادامه‌ی متن به حد نصاب نرسیدن جلسه اول مجمع و زمان جلسه دوم