بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند: ساختمان تعاونی توسط کارشناس رسمی تجدید ارزیابی گردیده است. بنابر تصمیم هیات مدیره تعاونی در جلسه مورخ ۲ بهمن ۹۷ مقرر گردید: بر مبنای ارزش ساختمان؛ میزان ارزش جدید سهام اعضایی که حداقل ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند؛ مشخص گردد. بنابر این از اعضایی که کمتر از ۵۰۰ […]

ادامه‌ی متن تجدید ارزیابی ساختمان تعاونی و ارزیابی مجدد سهام اعضا

قابل توجه کارشناسان عضو کانون علی الخصوص  اعضای تعاونی بدینوسیله به استحضار می رساند که به دلیل مسائل فنی؛ شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت به  ۵۰۰۰۴۶۳۰۱۲۳۴۵۶  تغییر یافته است  

ادامه‌ی متن تغییر شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند: پیرو تصمیم متخذه در دهمین جلسه هیات مدیره لیست اعضای تعاونی  (۱۶۷ نفر) به شرح زیر اعلام میگردد. در صورتی که نام هر یک از اعضای قبلی صندوق در لیست زیر موجود نیست و نسبت به میزان مبلغ سهام خود اعتراضی دارند لطفا با مدیر عامل تعاونی (جناب آقای […]

ادامه‌ی متن لیست اعضای تعاونی (تغییر از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”)

دهمین جلسه هیات مدیره تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب راس ساعت ۱۷ روز ۳ دی ۹۷ برگزار شد. از جمله تصمیمات جلسه که مقرر گردید اطلاع رسانی شود، بند ۵ صورتجلسه به شرح زیر است: با توجه به پیگیریهای آقای ابراهیمی (مدیر عامل) از اداره تعاون در خصوص نحوه عضویت اعضای جدید (یا به عبارت […]

ادامه‌ی متن نحوه تغییر عضویت اعضا از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”

مدیر سایت on خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷

در جلسه دیروز هیات مدیره مطرح شد: با توجه به اینکه برگه های جدید سهام تکمیل و امضا و مهر شده است؛ اعضای تعاونی میتوانند برای تحویل گرفتن برگه سهام خود به خانم ایزدی مراجعه نمایند. در صورت نیاز به تماس با ایشان: تلفن خانم ایزدی: (با پیش شماره ۰۸۶) ۳۳۱۳۰۵۱۸ و ۳۳۱۲۵۱۱۸ و ۳۳۱۲۱۰۵۵ […]

ادامه‌ی متن توزیع برگه های سهام