مدیر سایت on اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۸

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند که بر مبنای موارد زیر؛ سود سهام محاسبه و به مبلغ سهام اعضا اضافه شده و بر این اساس برگه های جدید سهام صادر و توزیع خواهد شد: ۱- در نوبت قبل؛ در ۳۰ تیر ۹۴ سود علی الحساب دریافتی از بانک اقتصاد نوین بین اعضا توزیع شد. […]

ادامه‌ی متن توزیع سود سهام و محاسبه تعداد سهام اعضا

مدیر سایت on اسفند ۲ام, ۱۳۹۷

قابل توجه اعضای صندوق (سابق) کارشناسان رسمی استان مرکزی بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۹۷ هیات مدیره تعاونی به شرح زیر: با توجه به اینکه ماهیت صندوق به تعاونی تغییر نموده؛ لذا مدیر عامل تعاونی مکلف است که کلیه اعضای صندوق را؛ با درخواست کتبی به عضویت تعاونی درآورد. بنابراین لازمست اعضای قبلی […]

ادامه‌ی متن فرم الکترونیکی درخواست تغییر وضعیت عضویت

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند: ساختمان تعاونی توسط کارشناس رسمی تجدید ارزیابی گردیده است. بنابر تصمیم هیات مدیره تعاونی در جلسه مورخ ۲ بهمن ۹۷ مقرر گردید: بر مبنای ارزش ساختمان؛ میزان ارزش جدید سهام اعضایی که حداقل ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند؛ مشخص گردد. بنابر این از اعضایی که کمتر از ۵۰۰ […]

ادامه‌ی متن تجدید ارزیابی ساختمان تعاونی و ارزیابی مجدد سهام اعضا

قابل توجه کارشناسان عضو کانون علی الخصوص  اعضای تعاونی بدینوسیله به استحضار می رساند که به دلیل مسائل فنی؛ شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت به  ۵۰۰۰۴۶۳۰۱۲۳۴۵۶  تغییر یافته است  

ادامه‌ی متن تغییر شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند: پیرو تصمیم متخذه در دهمین جلسه هیات مدیره لیست اعضای تعاونی  (۱۶۷ نفر) به شرح زیر اعلام میگردد. در صورتی که نام هر یک از اعضای قبلی صندوق در لیست زیر موجود نیست و نسبت به میزان مبلغ سهام خود اعتراضی دارند لطفا با مدیر عامل تعاونی (جناب آقای […]

ادامه‌ی متن لیست اعضای تعاونی (تغییر از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”)