شماره تلفنهای مسئولین صندوق

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
 محمد بابایی  رییس هیئت مدیره ۰۹۱۸۱۶۱۸۰۳۱
 حشمت اله عباسی  نایب رییس  ۰۹۱۸۱۶۲۴۰۳۶
 حسین اسدی  خزانه دار ۰۹۱۸۳۶۱۶۰۶۵
 ابوالفضل ابراهیمی  دبیر  ۰۹۱۸۸۶۱۳۲۶۹
 عباس خسروبیگی  مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی  ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷
 بهروز نجمی  عضو علی البدل  ۰۹۱۸۱۶۱۱۲۵۹
 محمد تقی قنبری  عضو علی البدل ۰۹۱۸۱۶۱۵۳۰۴
 ولی اله اسدی  بازرس اصلی  ۰۹۱۸۱۶۲۹۱۱۵
 سید حمیدرضا امینی  بازرس علی البدل ۰۹۱۸۳۶۱۱۹۰۱

پست الکترونیک مدیر سایت

khosrobaigy[at]gmail.com

کانال اطلاع رسانی صندوق در تلگرام:

telegram-c2

https://t.me/iaoemc

******************************

همچنین میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید. در صورت نیاز به دریافت پاسخ، لطفا آدرس ایمیل خود را درست بنویسید!

فيلدهاي ضروري *

اطلاعات شما
پيغام شما
تاييد